0
Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng.

Hướng dẫn tạo tài khoản GHN Staging và lấy Token Test

TẠO TÀI KHOẢN

1. Cần có:

 • Postman hoặc API test online (ví dụ: https://www.apitester.com/)
 • Đọc qua bài viết: https://api.ghn.vn/home/docs/detail?id=44

2. Thực hiện:
Nhập thông tin Request URL, Chọn method POST, nhập các header như hướng dẫn:

 • Request URL: https://dev-online-gateway.ghn.vn/apiv3-api/api/v1/apiv3/SignUp
 • Header:
  Accept: application/json
  Content-Type: application/json
 • Post Data (nhớ thay đổi thông tin màu đỏ):
  {
  "token": "TokenStaging",
  "Email": "[email protected]",
  "Password": "1234567890",
  "ContactPhone": "01658263536",
  "ContactName": "My company"
  }

Mẫu:

Thành công:

Thông tin tài khoản (Nhớ để thực hiện bước sau):

LẤY TOKEN TEST

1. Cần có:

 • Postman hoặc API test online (ví dụ: https://www.apitester.com/)
 • Đọc qua bài viết: https://api.ghn.vn/home/docs/detail?id=44

2. Thực hiện:
Nhập thông tin Request URL, Chọn method POST, nhập các header như hướng dẫn:

 • Request URL: https://dev-online-gateway.ghn.vn/apiv3-api/api/v1/apiv3/SignIn
 • Header:
  Accept: application/json
  Content-Type: application/json
 • Post Data (nhớ thay đổi thông tin màu đỏ):
  {
  "token": "TokenStaging",
  "Email": "[email protected]",
  "Password": "1234567890"
  }

Mẫu:

Thành công:

Token ta có là: 1810664bf3fe4bce853f65a2a7162f7e

===================================================

Sau 2 thao tác trên ta sẽ có tài khoản Test và token Test.

Token Test bạn nhập vào Cấu hình Phương thức giao hàng
Tài khoản bạn đăng nhập vào https://5sao.ghn.dev/ để kiểm tra đơn hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *